Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
27 Δεκεμβρίου 2017

Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τη “Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2018”

Κατεβάστε:

την περίληψη της διακήρυξης
τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός κλπ)