Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
9 Μαρτίου 2018

Διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων

για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου, για ένα έτος, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής.

Κατεβάστε:

την περίληψη της διακήρυξης

τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός κλπ)

Το ΤΕΥΔ

Το Τιμολόγιο Προσφοράς

Δήμος Πολυγύρου
Τμήμα Προμηθειών
Πολυτεχνείου 50
63100 Πολύγυρος

Κατερτζή Θεανώ
Τηλ. 2371350738 φαξ: 2371023391
email: prom3@polygyros.gr