Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
24 Οκτωβρίου 2017

Διαγωνισμός για την Προμήθεια δύο ημιφορτηγών εκτεταμένης ή διπλής καμπίνας

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο ημιφορτηγών εκτεταμένης ή διπλής καμπίνας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κατεβάστε:

την περίληψη της διακήρυξης
τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα
το ΤΕΥΔ
το έντυπο Τιμολόγιο προσφοράς