Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
19 Ιουλίου 2007

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

Πολύγυρος 31/08/2021
Αρ. Απόφασης: 1445
 
ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Πολυγύρου
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του Ν.4555/2018 (Α΄133) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων, την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δήμαρχο και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την υπ’ αριθμ. 82/59633/20.08.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε την παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία των Αντιδημάρχων. 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Πολυγύρου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου (ΦΕΚ 925/τ. Β΄/23-5-2011), καθώς και τις τροποποιήσεις του (ΦΕΚ 504/τ.B΄/28-2-2014, ΦΕΚ 2241/τ.Β΄/30-06-2017, ΦΕΚ 3416/τ.Β΄/28.09.2017 και ΦΕΚ 929/τ.Β΄/19.03.2019, ΦΕΚ 1542/τ.Β΄/22.04.2020, ΦΕΚ1830/τ.Β΄/06.03.2021).
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πολυγύρου, με θητεία από 01.09.2021 μέχρι 31.12.2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
 
 
1. Τον κ. Βορδό Χρήστο ως έμμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Πολυγύρου, με δικαίωμα επιλογής των αποδοχών της υπαλληλικής του θέσης ή της αντιμισθίας του Αντιδημάρχου, μεταβιβάζοντας σ’ αυτόν τις παρακάτω συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν:
• Θέματα Προγραμματισμού Διαφάνειας, Νέων Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
• Θέματα ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού και εξυπηρέτησης πολιτών
• Θέματα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
• Θέματα Κοινωνικής φροντίδας – Πρόνοιας
• Θέματα Πολεοδομίας
• Θέματα Παιδείας
• Θέματα Πολιτισμού – Τουρισμού και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (αδειοδοτήσεις, σφραγίσεις, αποσφραγίσεις, αφαιρέσεις αδειών κτλ)
• Θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών
• Τη διενέργεια των πράξεων διαχείρισης των λογαριασμών του Δήμου Πολυγύρου (εκκαθάριση, υπογραφή ενταλμάτων)
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν σε όλες τις δημοτικές ενότητες, παράλληλα και διαζευτικά με τον Γεν. Γραμματέα κ. Στέργιο Γκόγκο και τους κατά τόπους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.
Ο ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου – Ληξιάρχου στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου, με την αρμοδιότητα υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωσης αντιγράφων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου ως Ληξιάρχου.
Την αρμοδιότητα του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Βορδού όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.
 
2. Τον κ. Ζαγγίλα Δημήτριο ως έμμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Πολυγύρου, με δικαίωμα επιλογής των αποδοχών της υπαλληλικής του θέσης ή της αντιμισθίας του Αντιδημάρχου, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν:
α)
• Θέματα καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού-ανακύκλωσης & πολιτικής προστασίας του Δήμου
• Θέματα συντήρησης οδικού & αγροτικού δικτύου του Δήμου
• Θέματα συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου
β)Κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου:
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου
• Έχει την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου
• Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Δήμου, παράλληλα και διαζευκτικά με τον Αντιδήμαρχο κ. Βορδό Χρήστο, το Γενικό Γραμματέα Γκόγκο Στέργιο και τους εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους και κατά τόπον Δημοτικούς Συμβούλους
• Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων Κρήμνης, Σανών και Παλαιοκάστρου, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Είναι υπεύθυνος για θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης
• Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των κοιμητηρίων και την ευθύνη που αφορούν στα θέματα των αδέσποτων & δεσποζόντων ζώων, καθώς και της περισυλλογής των νεκρών αδέσποτων ζώων
• Ορίζεται αναπληρωτής του Αντιδημάρχου κ. Βορδού Χρήστου στα καθήκοντά του ως αναπληρωτού του Δημάρχου-Ληξιάρχου στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου, με την αρμοδιότητα υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωσης αντιγράφων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου (κ. Βορδού Χρήστου). Τέλος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου κ. Βορδού Χρήστου, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ζαγγίλα Δημήτριο.
 
3. Τον κ. Ματέα Γεώργιο ως έμμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Πολυγύρου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν:
α)
• Θέματα τάξης και υγείας του Δήμου
β)Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας που αφορούν:
• Τα Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (αδειοδοτήσεις, σφραγίσεις, αποσφραγίσεις, αφαιρέσεις αδειών, κ.λ.π.)
• Την ευθύνη λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας
• Την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας
• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας
• Την ευθύνη για θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και κοιμητηρίων και την ευθύνη που αφορά στα θέματα των αδέσποτων & δεσποζόντων ζώων, καθώς και της περισυλλογής των νεκρών αδέσποτων ζώων
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας, παράλληλα και διαζευτικά με τους εξουσιοδοτημένους από το Δήμαρχο, για το σκοπό αυτό, υπαλλήλους, τους Αντιδημάρχους κ.κ. Βορδό Χρήστο και Ζαγγίλα Δημήτριο και το Γενικό Γραμματέα κ. Γκόγκο Στέργιο.
• Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας για την επίλυση των προβλημάτων τους
 
4. Τον κ. Σιμώνη Ιωάννη ως έμμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Πολυγύρου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν:
α)
• Θέματα Γεωργίας, Αλιείας και Κτηνοτροφίας του Δήμου
β)Κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα που αφορούν:
• Τα Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (αδειοδοτήσεις, σφραγίσεις, αποσφραγίσεις, αφαιρέσεις αδειών, κ.λ.π.)
• Την ευθύνη λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα
• Την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα
• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα
• Την ευθύνη για θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και κοιμητηρίων και την ευθύνη που αφορούν στα θέματα των αδέσποτων & δεσποζόντων ζώων, καθώς και της περισυλλογής των νεκρών αδέσποτων ζώων
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα, παράλληλα και διαζευτικά με τους εξουσιοδοτημένους από το Δήμαρχο, για το σκοπό αυτό, υπαλλήλους, τους Αντιδημάρχους κ.κ. Βορδό Χρήστο και Ζαγγίλα Δημήτριο και το Γενικό Γραμματέα κ. Γκόγκο Στέργιο.
• Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα για την επίλυση των προβλημάτων τους
 
5. Τον κ. Κομπόγιαννο Χρήστο ως έμμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Πολυγύρου και κατά τόπο της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:
• Τα Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (αδειοδοτήσεις, σφραγίσεις, αποσφραγίσεις, αφαιρέσεις αδειών, κ.λ.π.)
• Την ευθύνη λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων
• Την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων
• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων
• Την ευθύνη για θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και της ομαλής λειτουργίας των κοιμητηρίων και την ευθύνη που αφορούν στα θέματα των αδέσποτων & δεσποζόντων ζώων, καθώς και της περισυλλογής των νεκρών αδέσποτων ζώων
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων, παράλληλα και διαζευτικά με τους εξουσιοδοτημένους από το Δήμαρχο, για το σκοπό αυτό, υπαλλήλους, τους Αντιδημάρχους κ.κ. Βορδό Χρήστο και Ζαγγίλα Δημήτριο και το Γενικό Γραμματέα κ. Γκόγκο Στέργιο.
• Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων και με τον εκπρόσωπο της Κοινότητας Κρήμνης της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 
 
Β. Μεταβιβάζει την αρμοδιότητα της τέλεσης των πολιτικών γάμων ως εξής:
• Της Δ.Ε. Πολυγύρου στον Αντιδήμαρχο κ. Βορδό Χρήστο και σε περίπτωση απουσίας και του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου κ. Βορδού Χρήστου η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται στον Αντιδήμαρχο κ. Ζαγγίλα Δημήτριο.
• Της Δ.Ε. Ανθεμούντα στον Αντιδήμαρχο κ. Σιμώνη Ιωάννη.
• Της Δ.Ε. Ζερβοχωρίων στον Αντιδήμαρχο κ. Κομπόγιαννο Χρήστο.
• Της Δ.Ε. Ορμύλιας στον Αντιδήμαρχο κ. Ματέα Γεώργιο. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πολυγύρου.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ