Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
8 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ακινήτου τουλάχιστον 500 τμ με σκοπό την δημιουργία Παιδικής Χαράς στην τοπική κοινότητα Παλαιοχώρας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ακινήτου τουλάχιστον 500 τμ με σκοπό την δημιουργία Παιδικής Χαράς στην τοπική κοινότητα Παλαιοχώρας

Ο Δήμος Πολυγύρου, προκειμένου να κατασκευάσει Παιδική Χαρά στην τοπική κοινότητα Παλαιοχώρας, της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων του Δήμου Πολυγύρου και προς υλοποίηση της 490/21-12-2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με το άρθρο 191 του Ν.3463/2006 όπως ισχύει, στην αγορά ακινήτου (οικοπέδου) εκτάσεως τουλάχιστον 500 τμ εντός των ορίων της τοπικής κοινότητας, με τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η απόφαση για την καταλληλότητα χώρου παιδικής χαράς του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό 28492/11-5-2009.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν εγγράφως την αίτηση συμμετοχής τους στο γραφείο Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων στην Παλαιοχώρα έως και τις 18 Σεπτεμβρίου 2017.

Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου. Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου, ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητάς του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9. Πιστοποιητικά – βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για μίσθωση. Σε περίπτωση που η έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει αρχικά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής αντίγραφα των αιτήσεων που υπέβαλε για την έκδοσή τους και υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

κ.α.α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ