Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
29 Απριλίου 2022

Ανακοίνωση ΣΟΧ1-2022 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΚΕΠ Δήμου Πολυγύρου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πολυτεχνείου 50, 63100 Πολύγυρος, απευθύνοντας την υπόψιν του κ. Ρούσσου Παναγιώτη (τηλ. επικ. 2371350788).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστημα και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Πολυγύρου (www.polygyros.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες δηλαδή από 30/04/2022 έως και 09/05/2022 ημέρα Δευτέρα.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ:
ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ