Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
8 Μαΐου 2019

Εκμίσθωση του διαμερίσματος του Δήμου Πολυγύρου με αριθ. ΚΑΕΚ 190445214004/0/9 επί της Θεαγένους Χαρίση 111 στη Θεσσαλονίκη, εμβ. 14,19 τ.μ.

Η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου Πολυγύρου, η οποία συστάθηκε με την υπ’αριθμό 406/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους: Χρήστο Βορδό πρόεδρο, Κοντογιώργη Δημήτριο και Σιμώνη Ιωάννη μέλη, συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 06/05/2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Πολυγύρου με θέμα:

Την απευθείας εκμίσθωση του διαμερίσματος του Δήμου Πολυγύρου με αριθ. ΚΑΕΚ 190445214004/0/9 επί της Θεαγένους Χαρίση 111 στη Θεσσαλονίκη, εμβ. 14,19 τ.μ.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’όψη της την υπ’αριθμό 120/19 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου με την οποία εξουσιοδοτείται να προβεί σε διαδικασίες απ’ ευθείας διαπραγμάτευσης, αφού ο διαγωνισμός κατέστη άγονος δύο (2) φορές, Αποφασίζει:

Την διερεύνηση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του διαμερίσματος του Δήμου Πολυγύρου με αριθ. ΚΑΕΚ 190445214004/0/9 επί της Θεαγένους Χαρίση 111 στη Θεσσαλονίκη, εμβ. 14,19 τ.μ. με διαπραγμάτευση, με τιμή εκκίνησης το κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα της πρώτης προσφοράς που ορίστηκε το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 ευρώ) με μείωση κατά 30 % και με τήρηση των υπολοίπων όρων της αρχικής διακήρυξης. Στην παρούσα θα δοθεί πλήρη δημοσιότητα μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου και με σχετική ανάρτηση στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

κατεβάστε:
το πρακτικό της επιτροπής

τη διακήρυξη

 

Χαλκιοπούλου Αικατερίνη
Γραφείο Περιουσίας
Δήμος Πολυγύρου-Ν.Χαλκιδικής
Τηλ:2371350743