Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
17 Φεβρουαρίου 2017

Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων 2017

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια τροφίμων έτους 2017 για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Κατεβάστε:

την περίληψη της διακήρυξης
τη διακήρυξη
τη μελέτη

την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ