Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
6 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση ΣΟΧ1-2021 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΚΕΠ Δήμου Πολυγύρου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πολυτεχνείου 50, 63100 Πολύγυρος, απευθύνοντάς την υπόψιν της κας Σακελλαρίου Ειρήνης (τηλ. επικ. 2371350777).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Πολυγύρου (www.polygyros.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες δηλαδή από 07/07/2021 έως και 16/07/2021 ημέρα Παρασκευή.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ:

ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ