espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

govgrbeta

prasinessymvaseis

politikiprostasia

drp908

banner3

  • blekas
  • compost
  • electrocycle logo 0
  • logo ana kap pap
  • reclaim
  • recycle2017
  • container

communitycentre

logokep

dark blue el

aed defibrillator

Ενημέρωση Πολιτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΙΔΟΧ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο Δήμος Πολυγύρου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 203/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου (ΑΔΑ:ΩΝ2ΞΩΞΜ-Θ1Κ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών πρόσληψης δασικών πυρκαγιών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου (Δ/νση: Πολυτεχνείου 50, τηλ:2371350711) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Παναγιώτης Ρούσσος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών, από την 28η Ιουλίου 2021 μέχρι και την 2α Αυγούστου 2021.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2021

Η Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου προκηρύσσει 34 θέσεις διαφόρων κλάδων και κατηγοριών, διάρκειας από 21/07/2021 έως 21/09/2021 για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της Π.Ε. Μεταμόρφωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τις εξής κατά αριθμό ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα.

κατεβάστε την περίληψη της ανακοίνωσης εδώ

 

Αιτήσεις υποβάλλονται στο Δημαρχείο γραφείο 7 και στη Μεταμόρφωση στα γραφεία παιδική εξοχή από 14/07/21 ώρα 10:00-18:00 έως 20/07/2021.. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2371350755 και 2375061211.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ A «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β «ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού αποκλειστικά για το τμήμα Α- Οικοδομικά Υλικά και τμήμα Β Ασφαλτόμιγμα του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών, Ασφαλτομίγματος, Σκυροδέματος» για τις ανάγκες της Δ.Ε. Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Συστημικός Ηλεκτρονικός Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 135655
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/08/2021 και ώρα 23:55.
Στην ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κατεβάστε εδώ:
Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού μαζί μετα Παραρτήματα της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:Το ΕΕΕΣ σεεπεξεργάσιμη μορφή HTML


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ:Το ΕΕΕΣσε επεξεργάσιμη μορφή XML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:Τοέντυπο της Οικονομικής Προσφοράς

Ανακοίνωση 1/2021 καλλιτεχνικού προσωπικού

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ''Αριστοτέλης'' ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου καλλιτεχνικού προσωπικού (15 Μουσικών)

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση
Δείτε εδώ την Αίτηση

Υποβολή αιτήσεων μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
από 15-07-2021 έως 24-07-2021