espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

govgrbeta

prasinessymvaseis

politikiprostasia

drp908

banner3

 • blekas
 • compost
 • electrocycle logo 0
 • logo ana kap pap
 • reclaim
 • recycle2017
 • container

communitycentre

logokep

dark blue el

aed defibrillator

Ενημέρωση Πολιτών

Αποτελέσματα της υπ' αριθμ. 1813/10-12-2021 ανακοίνωσης

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ''Αριστοτέλης'' του Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ' αριθ. 1813/10-12-2021, ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων δίμηνης διάρκειας

Δείτε εδώ την ονομαστική κατάσταση

Δείτε εδώ τον πίνακα απορριπτέων


Δείτε εδώ τον πίνακα επιλογής

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 22ΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1854

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ  ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 

"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 22ΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1854"

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   08/2020 – α/α ΕΣΗΔΗΣ: 185368

Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση Σύμβασης Κατασκευής του Έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Οδού 22ας Απριλίου 1854» (αρ. Μελέτης 08/2020),  με προϋπολογισμό 657.954,06 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα), χωρίς Φ.Π.Α. 24%

 • Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και ίδιους πόρους του Δήμου.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΜ
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, και α/α  Ηλ/κού Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ : 185368  
 • Η καταληκτική ημερομηνία ηλ. ανάρτησης των προσφορών είναι η Δευτέρα 17/01/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.
  • Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23710 25192 και 23710 25196, φαξ επικοινωνίας 2371 025138 και 2371 025194,  αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κυπριώτης Ιωάννης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ
  • Αντικείμενο του έργου  είναι έργα ανάπλασης του συνόλου της οδού 22ας Απριλίου, τμήμα της οδού Παπαναστασίου, τμήμα της οδού Περικλέους καθώς και τμήματα των οδών που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται η Ιερά Μητρόπολη Πολυγύρου. Το σύνολο των υπό μελέτη οδών αποτελούν κεντρικές οδούς της πόλης εκ των οποίων η οδός 22ας Απριλίου οδηγεί στο Διοικητήριο της πόλης όπου συγκεντρώνεται μεγάλο πλήθος Υπηρεσιών της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Συνημμένα παρακάτω τα Τεύχη:

 1. H με αρ. Πρωτοκ. Φ6στ/18049/07-12-2021 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 2. Η με αρ. Πρωτοκ. Φ6στ/18050/07-12-2021 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας
 3.  Ηλεκτρονικός Φάκελος με τα απαραίτητα Τεύχη του Διαγωνισμού.

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας στο ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ''Αριστοτέλης'' ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση
Δείτε εδώ την Αίτηση
Δείτε εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση

Το Ν.Π.Δ.Δ. ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ''Αριστοτέλης'' ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου ειδικότητας Υ.Ε. Εργάτης Γενικών καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας

Κατεβάστε:

την Ανακοίνωση

την Αίτηση

την υπεύθυνη δήλωση 1

την υπεύθυνη δήλωση 2

More Articles...

 1. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
 2. Αποτελέσματα Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
 3. Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Ολύνθου
 4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ (οικισμός Ψακουδίων)
 5. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
 6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.
 7. Αποτελέσματα της υπ' αριθ. 1150/07-09-2021 ανακοίνωσης ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων
 8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
 9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
 10. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας στο ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ