espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

menoumeasfaleis

govgrbeta

prasinessymvaseis

drp908

banner3

  • blekas
  • compost
  • electrocycle logo 0
  • logo ana kap pap
  • reclaim
  • recycle2017
  • container

communitycentre

logokep

dark blue el

aed defibrillator

Ενημέρωση Πολιτών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Κατεβάστε:
τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός)

το ΤΕΥΔ

το Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς

Δήμος Πολυγύρου
Τμήμα Προμηθειών
Πολυτεχνείου 50
63100 Πολύγυρος

Κατερτζή Θεανώ
Τηλ. 2371350738 φαξ: 2371023391
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αποτελέσματα προκήρυξης για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Η Διευθύντρια του Ν.Π. "Αριστοτέλης" ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης υπ' αριθμ.1226/16-10-2019 για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. των προγραμμάτων "Άθληση για Όλους περιόδου 2019-2020".

κατεβάστε:

την ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων

τη μοριοδότηση των επιτυχόντων

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την μετεγκατάσταση του Α΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πολυγύρου

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π. "Αριστοτέλης" ανακοινώνει την Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την μετεγκατάσταση του Α΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πολυγύρου
Τηλ. Επικοινωνίας 2371023086

Κατεβάστε εδώ την περίληψη

Κατεβάστε εδώ τη διακήρυξη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 32/19

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» με προϋπολογισμό 806.451,61€ χωρίς Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως, άμεσα και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.polygyros.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2371 0 25196, FAX επικοινωνίας 2371 0 25138, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κυπριώτης Ιωάννης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 09/12/2019, 14:00πμ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).

Κατεβάστε:

την περίληψη διακήρυξης

τη διακήρυξη

τα τεύχη δημοπράτησης 1

τα τεύχη δημοπράτησης 2

τα τεύχη δημοπράτησης 3

τα τεύχη δημοπράτησης 4

τα τεύχη δημοπράτησης 5

τα τεύχη δημοπράτησης 6