espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

govgrbeta

prasinessymvaseis

politikiprostasia

drp908

banner3

 • blekas
 • compost
 • electrocycle logo 0
 • logo ana kap pap
 • reclaim
 • recycle2017
 • container

communitycentre

logokep

dark blue el

aed defibrillator

Ενημέρωση Πολιτών

Προσωρινά αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 του Ν.Π.Δ.Δ.

Προσωρινός πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων, επιτυχών υποψηφίου της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 Ειδικότητας ΤΕ Βιβλιοθηκονόμου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πολυγύρου ΄΄Αριστοτέλης΄΄

πίνακας κατάταξης
πίνακας επιτυχόντων

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού τεσσάρων ατόμων

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ''Αριστοτέλης'' ανακοινώνει τη πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών των Δημοτικών παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ.

Δείτε εδώ

την Ανακοίνωση
Αίτηση
Υπεύθυνη δήλωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΠ Γαλάτιστας, του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" και του Τοπικού Αστυνόμου.

Το μίσθιο πρέπει:
• να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Γαλάτιστας,
• να έχει εμβαδόν από 150 έως 200 τ.μ.,
• να έχει πρόσβαση για άτομα ΑΜΕΑ και
• να διαθέτει τουαλέτες ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ.

κατεβάστε:

την Περίληψη Διακήρυξης

την Διακήρυξη

Διακήρυξη Ναυαγοσωστών

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει την διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη Ναυαγοσωστική κάλυψη κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πολυγύρου, για το έτος 2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Συστημικός αριθμός ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 157506
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/05/2022 και ώρα 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις του όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με τον Ν. 4782/2021.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (4.086,00€), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2022 μελέτη του τμήματος Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ.
Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.polygyros.gr.
Κατεβάστε εδώ:

Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού μαζί με τα Παραρτήματα της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή HTML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή XML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς

More Articles...

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2022 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 2. Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022 ΤΕ Βιβλιοθηκονόμου
 3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
 4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ - ΕΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΛ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 6. Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας
 7. Προσωρινά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 22/14-01-2022 ανακοίνωσης
 8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»
 9. Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία ΚΔΑΠ στον Πολύγυρο
 10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ