espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

govgrbeta

prasinessymvaseis

politikiprostasia

drp908

banner3

  • blekas
  • compost
  • electrocycle logo 0
  • logo ana kap pap
  • reclaim
  • recycle2017
  • container

communitycentre

logokep

dark blue el

aed defibrillator

Ενημέρωση Πολιτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΛ – ΕΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνει ότι επαναπροκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης σχολικού κυλικείου του ΕΠΑΛ – ΕΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Χαλκιδικής, για εννέα χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Δημαρχείου στις 14/07/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.
Για παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του σχολείου κ. Όρλη Ανδρέα (ΤΗΛ:2371022941) και στο γραφείο της σχολικής επιτροπής (ΤΗΛ 2371350754) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατεβάστε την περίληψη εδώ

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων, επιλογής υποψηφίων, απορριπτέων και ονομαστική κατάσταση της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 του Δήμου Πολυγύρου

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων, επιλογής υποψηφίων, απορριπτέων και ονομαστική κατάσταση της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 του Δήμου Πολυγύρου.

Kατεβάσετε:

Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων

Κατάταξη υποψηφίων

Επιλογή υποψηφίων

Αποκλεισθέντων υποψηφίων

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2022 και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 14-6-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Πολυγύρου.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 11,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο 11 του Δήμου Πολυγύρου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2022

Διακήρυξη προμήθειας στεγάστρων

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει την διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινοί του Δήμου Πολυγύρου, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Συστημικός αριθμός ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 156136

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/06/2022 και ώρα 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις του όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με τον Ν. 4782/2021.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (677,28€), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ.

Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.polygyros.gr.

Κατεβάστε εδώ:

Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού μαζί με τα Παραρτήματα της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή HTML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή XML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς