espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

govgrbeta

prasinessymvaseis

politikiprostasia

drp908

banner3

 • blekas
 • compost
 • electrocycle logo 0
 • logo ana kap pap
 • reclaim
 • recycle2017
 • container

communitycentre

logokep

dark blue el

aed defibrillator

Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση πρόσληψης στο “Κέντρο Κοινότητας” του Δήμου Πολυγύρου

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη μίας θέσης στο “Κέντρο Κοινότητας” του Δήμου Πολυγύρου. Οι αίτησεις γίνονται δεκτές έως και τις 5/10/2020.

Κατεβάστε:
- την Ανακοίνωση

- το παράρτημα

- το έντυπο της αίτησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ο Δήμος προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της με αριθμ. πρωτ. 3249/06-03-2020 (ΑΔΑ: 65Ω1ΩΞΜ-Λ2Ψ), ΑΔΑΜ: 20PROC006408308) διακήρυξης για την Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής, για τις ομάδες: ΟΜΑΔΑ 7 – Είδη Οπωρολαχανικών – Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΟΜΑΔΑ 8 – Είδη Οπωρολαχανικών - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ, ΟΜΑΔΑ 9 – Είδη Οπωρολαχανικών - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ, ΟΜΑΔΑ 10– Είδη Οπωρολαχανικών - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ προϋπολογισμού 16.568,92 € χωρίς Φ.Π.Α. 13% και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2020, 2021 και 2022 του Μορφωτικού, Πολιτιστικού, Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου «Αριστοτέλης» του ∆ήµου Πολυγύρου.

Η πρόσκληση αφορά τους προσκεκλημένους προμηθευτές και αναρτάται στην Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση

Διαπραγμάτευση για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Κοινότητα Ορμύλιας (οικισμός Ψακουδίων)

Κατεβάστε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του δήμου Πολυγύρου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ – ΒΑΡΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» με προϋπολογισμό 211.043,20€ χωρίς Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως, άμεσα και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.polygyros.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2371 0 25196, FAX επικοινωνίας 2371 0 25138, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Θεοδοσιάδου Ιωάννα.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 21/09/2020, 12:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. ΣΑΕ - 055

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης

Κατεβάστε τη διακήρυξη

τις αναλυτικες προμετρήσεις

την ΕΣΥ

το ΦΑΥ

τη ΓΣΥ

τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

το ΣΑΥ

την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατεβάστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

More Articles...

 1. Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για μίσθωση ισόγειας αποθήκης στη Γαλάτιστα
 2. Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Γαλατιστας
 3. Αποτελέσματα προκήρυξης για τις σχολικές καθαρίστριες
 4. Πρόσληψη προσωπικού για 4 μήνες στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πολυγύρου "Αριστοτέλης"
 5. Δημοσίευση δημοπρασιας για την προς εκμίσθωση αδειών κατοχής μηχανημάτων απόσταξης οινοπνεύματος
 6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
 7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ,ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ, ΤΟΝΕΡ),ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
 8. ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 9. Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής
 10. Αποτελέσματα ΣΟΧ 2_2020