espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

menoumeasfaleis

govgrbeta

prasinessymvaseis

drp908

banner3

  • blekas
  • compost
  • electrocycle logo 0
  • logo ana kap pap
  • reclaim
  • recycle2017
  • container

communitycentre

logokep

dark blue el

aed defibrillator

Ενημέρωση Πολιτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

O Δήμος προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της με αριθμ. πρωτ. 3247/06-03-2020 (ΑΔΑ: 69Ε1ΩΞΜ-ΑΤΕ, ΑΔΑΜ: 20PROC006393610) διακήρυξης για την Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής, προϋπολογισμού 106.065,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2020 και 2021 του ∆ήµου Πολυγύρου.
Η πρόσκληση αφορά τους προσκεκλημένους προμηθευτές και αναρτάται στην Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων συνολικά 27 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Πολυγύρου.

Κατεβάστε:
Την ΝΕΑ ανακοίνωση (με το παράρτημα ΙΙ)

Την ΝΕΑ αίτηση (παράρτημα ΙΙΙ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ,ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ, ΤΟΝΕΡ),ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, διπλογραφικών εντύπων και λοιπών πολλαπλών εκτυπώσεων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (μελάνια, τόνερ)” για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Μπορείτε εδώ να κατεβάσετε τα αρχεία:
- τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα
- το ΤΕΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένο
- το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή xml και html

- το Τιμολόγιο οικονομικής προσφοράς

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για την Ανάθεση Κατασκευής του έργου με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ – ΒΑΡΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ” (α/α Μελέτης: 33/2019)

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ