espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

menoumeasfaleis

govgrbeta

prasinessymvaseis

drp908

banner3

  • blekas
  • compost
  • electrocycle logo 0
  • logo ana kap pap
  • reclaim
  • recycle2017
  • container

communitycentre

logokep

dark blue el

aed defibrillator

Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Γαλατιστας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ προκηρύσσει δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου σε σχέση με τη στέγαση του ΚΕΠ Γαλάτιστας.

Περιγραφή μισθίου:
α) να βρίσκεται σε κοντινή σχετικά απόσταση από το Δημαρχείο.
β) να έχει έκταση τουλάχιστον 50 τετραγωνικά μέτρα και το ανώτερο 70 τ.μ και WC.
γ) να βρίσκεται εντός του οικιστικού συνόλου της Γαλάτιστας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 23713-50743, FAX 23710-21698.

Κατεβάστε:

την περίληψη της διακήρυξης

τη διακήρυξη

Πρόσληψη προσωπικού για 4 μήνες στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πολυγύρου "Αριστοτέλης"

Ανάρτηση της με αριθ.πρωτ. 1331/04-09-2020 Ανακοίνωσης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. "Αριστοτέλης'' για υποβολή αίτησης κ.λ.π. δικαιολογητικών για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας τεσσάρων μηνών, στα πλαίσια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 64/14.03.2020/τ.Α', για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, για να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ
Δείτε την αίτηση εδώ

Αποτελέσματα προκήρυξης για τις σχολικές καθαρίστριες

Ο Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 11491/25-8-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

Κατεβάστε:
Τον τελικό πίνακα κατάταξης πλήρους απασχόλησης

Τον τελικό πίνακα κατάταξης μερικής απασχόλησης

Τον πίνακα επιτυχόντων πλήρους απασχόλησης

Τον πίνακα επιτυχόντων μερικής απασχόλησης

Δημοσίευση δημοπρασιας για την προς εκμίσθωση αδειών κατοχής μηχανημάτων απόσταξης οινοπνεύματος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την προς εκμίσθωση αδειών κατοχής μηχανημάτων απόσταξης οινοπνεύματος με υπ’ αριθμ. 170/12-10-1936 και αριθμ. μητρώου 549 και με υπ’αριθμ. 40/8-10-1999 και αριθ. μητρώου 550 στην Δ.Ε Ανθεμούντα.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις δεκατέσσερις (14) Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα του έτους 2020, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου και ώρα 12:00 έως και 13:00.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το καταβλητέο μίσθωμα, ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ ετησίως (500,00 €/έτος) για το κάθε μηχάνημα απόσταξης οινοπνεύματος.
Στη δημοπρασία γίνεται κάποιος δεκτός αφού προσκομίσει γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ως εγγύηση, ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €).
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο περιουσίας του Δήμου Πολυγύρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Κατεβάστε:

την περίληψη της διακήρυξης

τη διακήρυξη


Αικατερίνη Χαλκιοπούλου
Γραφείο Περιουσίας
Δήμος Πολυγύρου-Ν.Χαλκιδικής
Τηλ:2371350743