Προσωρινοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας ανακοίνωσης 10698/2021

  • Print

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων, επιλογής υποψηφίων και απορριπτέων της ανακοίνωσης 10698/2021, Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων του Δήμου Πολυγύρου:

Πίνακας κατάταξης πλήρους απασχόλησης.

Πίνακας επιλεγέντων πλήρους απασχόλησης.

Πίνακας κατάταξης μερικής απασχόλησης.

Πίνακας επιλεγέντων μερικής απασχόλησης.

Πίνακας αποκλειομένων.