Προσωρινοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων, επιλογής υποψηφίων και απορριπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 του Δήμου Πολυγύρου

  • Print

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων, επιλογής υποψηφίων και απορριπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 του Δήμου Πολυγύρου

Kατεβάσετε:

τους πίνακες κατάταξης

τους επιλεγέντες κατηγορίας ΔΕ

τους επιλεγέντες ΥΕ

τους πίνακες αποκλειομένων