Ορθή επανάληψη αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 1/2021

  • Print

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ''Αριστοτέλης'' του Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνει την ορθή επανάληψη των αποτελεσμάτων στην κατηγορία ΤΕ Μουσικός Θεωρητικών κωδικός θέσης 9

κατεβάστε:

την ονομαστική κατασταση

τον πίνακα καταταξης