Τελικά αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2021 ΤΕ Βιβλιοθηκονόμου

  • Print

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π. "Αριστοτέλη" ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2021 ειδικότητας ΤΕ Βιβλιοθηκονόμου

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης

Δείτε εδώ τον πίνακα επιτυχόντων