ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΑΞΙΑΡΧΗ

  • Print

Ο Δήμαρχος ανακοινώνει τη διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση δύο (2)  χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Κοινότητα Ταξιάρχη

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης

Δείτε εδώ τη διακήρυξη