Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Ταξιάρχη

  • Print

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π. "Αριστοτέλη" ανακοινώνει την διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Ταξιάρχη.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. παλαιά Δικαστήρια Πολυγύρου, κατόπιν ραντεβού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2371350731.
Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης
Δείτε εδώ τη διακήρυξη