espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

govgrbeta

prasinessymvaseis

politikiprostasia

drp908

banner3

  • blekas
  • compost
  • electrocycle logo 0
  • logo ana kap pap
  • reclaim
  • recycle2017
  • container

communitycentre

logokep

dark blue el

aed defibrillator

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4Χ4

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού 4Χ4” για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η προμήθεια αφορά Ημιφορτηγά (CPV: 34131000-4) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου συνολικού προϋπολογισμού 14.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Πολυγύρου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Συστημικός αριθμός ηλεκτρ. Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 104820

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/01/2021 και ώρα 23:55.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μπορείτε εδώ να κατεβάσετε τα αρχεία:

Τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα
Παράρτημα ΙΙ- το ΤΕΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένο
Παράρτημα ΙΙ- Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή xml
Παράρτημα ΙΙ- Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή html
Παράρτημα ΙΙΙ- Το Τιμολόγιο οικονομικής προσφοράς