Ανακοίνωση πρόσληψης στο “Κέντρο Κοινότητας” του Δήμου Πολυγύρου

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη μίας θέσης στο “Κέντρο Κοινότητας” του Δήμου Πολυγύρου. Οι αίτησεις γίνονται δεκτές έως και τις 5/10/2020.

Κατεβάστε:
- την Ανακοίνωση

- το παράρτημα

- το έντυπο της αίτησης