espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

govgrbeta

prasinessymvaseis

politikiprostasia

drp908

banner3

  • blekas
  • compost
  • electrocycle logo 0
  • logo ana kap pap
  • reclaim
  • recycle2017
  • container

communitycentre

logokep

dark blue el

aed defibrillator

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

O Δήμος προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της με αριθμ. πρωτ. 3247/06-03-2020 (ΑΔΑ: 69Ε1ΩΞΜ-ΑΤΕ, ΑΔΑΜ: 20PROC006393610) διακήρυξης για την Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής, προϋπολογισμού 106.065,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2020 και 2021 του ∆ήµου Πολυγύρου.
Η πρόσκληση αφορά τους προσκεκλημένους προμηθευτές και αναρτάται στην Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση