ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων συνολικά 27 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Πολυγύρου.

Κατεβάστε:
Την ΝΕΑ ανακοίνωση (με το παράρτημα ΙΙ)

Την ΝΕΑ αίτηση (παράρτημα ΙΙΙ)