Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2020 Μουσικών

  • Print

O πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ''Αριστοτέλης'' του Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2020 μουσικών.

Δείτε εδώ τους Ονομαστικούς πίνακες

Πίνακας 1 

Πίνακας 2 

πίνακας 3 

πίνακας 4  

πίνακας 5 

πίνακας 6 

πίνακας 7  

πίνακας 8  

πίνακας 9  

πίνακας 10


Δείτε εδώ τον Πίνακα Απορριπτέων

Δείτε εδώ τους Πίνακες Κατάταξης:

1 πίνακας

2 πινακας

3 πίνακας

4 πίνακας

5 πίνακας

6 πίνακας

7 πίνακας

8 πίνακας

9 πίνακας

10 πίνακας


Δείτε εδώ τον Πίνακα Επιτυχόντων