Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020 ειδικότητας ΤΕ Βιβλιοθηκονόμου

  • Print

O πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ''Αριστοτέλης'' του Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020 ειδικότητας ΤΕ Βιβλιοθηκονόμου.

Δείτε εδώ τον Ονομαστικό Πίνακα

Δείτε εδώ τον Πίνακα Απορριπτέων

Δείτε εδώ τον Πίνακα Κατάταξης

Δείτε εδώ τον Πίνακα Επιτυχόντων