ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για τo προς εκμίσθωση ακίνητο που βρίσκεται στον οικισμό Ψακουδίων, έχει επιφάνεια 150,025μ2 (σύμφωνα με την 28/2004 άδεια Οικοδομής της Διεύθυνσης) και περιλαμβάνει χώρο πελατών, κουζίνα, αποθήκη, λεβητοστάσιο, WC (ανδρών, γυναικών, ΑΜΕΑ), υπαίθριο χώρο, βιολογικό καθαρισμό και κεντρικό σύστημα ψύξης - θέρμανσης το οποίο οα χρησιμοποιηθεί και θα λειτουργεί αποκλειστικά ως Αναψυκτήριο – Σνάκ – Μπαρ – Πιτσαρία και εστιατόριο, οι οποίες δε βελτιώσεις απαιτηθούν για να λειτουργήσει το μισθίο με αυτές τις ιδιότητες ( Σνακ, Μπάρ κ.λ.π. ), θα γίνουν με αποκλειστική δαπάνη του μισθωτή και μόνο και απαγορευμένης της χρήσης αυτού για άλλο σκοπό, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο μίσθωμα) και με εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία.
Κατεβάστε:
Την περίληψη της διακήρυξης
Τη διακήρυξη