Αποτελέσματα προκήρυξης για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

  • Print

Η Διευθύντρια του Ν.Π. "Αριστοτέλης" ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης υπ' αριθμ.1226/16-10-2019 για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. των προγραμμάτων "Άθληση για Όλους περιόδου 2019-2020".

κατεβάστε:

την ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων

τη μοριοδότηση των επιτυχόντων