Δημοπρασία για τα χωράφια στη θέση «Τούμπα» Τ.Κ. Ολύνθου

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει Δημοπρασία φανερή, προφορική και πλειοδοτική για τα χωράφια του Δήμου Πολυγύρου που είναι στη θέση «Τούμπα», εκτάσεως 49.675 στρ., στην Τ.Κ. Ολύνθου με βάση την υπ’ αριθμό Φ6.1/12/1542/27-07-1998 Β΄ συμπληρωματική διαπιστωτική απόφαση μεταβίβασης ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δημ. Σχολείου και Ν/γειου Ολύνθου, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο μίσθωμα) και με εγγύηση συμμετοχής στην Δημοπρασία για έκαστο αγροτεμάχιο όπως περιγράφεται ακολούθως και τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας και προορίζεται για καλλιέργεια.

Πληροφορίες στο τηλ: 23713-50743.

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ