Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου παιδιάτρου στο Ν.Π.Δ.Δ. "Αριστοτέλης"

  • Print

Η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π. "Αριστοτέλης" ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός παιδιάτρου για την κάλυψη των αναγκών του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου.
Κατεβάστε:
Την περίληψη της ανακοίνωσης
Την ανακοίνωση
Την αίτηση
Το παράρτημα