Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού» (2ος διαγωνισμός)

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 25.043.98 (χωρίς Φ.Π.Α) με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού» (2ος διαγωνισμός) για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.
Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.
Κατεβάστε τη μελέτη εδώ.