Επαναληπτική διακήρυξη για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην Τ.Κ. Ριζών.

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην Τ.Κ. Ριζών. Πληροφορίες στο τηλ: Τηλ:23713-50743.

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης