Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων 2016

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια τροφίμων έτους 2016 για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου, του ΝΠΔΔ "Αριστοτέλης" και της Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης.
κατεβάστε:
την περίληψη
τη διακήρυξη
τη μελέτη