Προκήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χωραφιών στη Δ.Κ. Γαλάτιστας

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των χωραφιών στη θέση "Άγιος Νικόλαος" της Δ.Κ. Γαλάτιστας.

Κατεβάστε τη διακήρυξη