Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτιρίων Β/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016

  • Print

Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτρίων, Σχολικού Έτους 2015-2016, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των κτιρίων
των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας, που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

 

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.