Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτιρίων Α/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016

  • Print

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτιρίων, Σχολικού Έτους 2015-2016, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των κτιρίων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας, που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

 Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.