Διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 10.237,52 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Κατεβάστε την περίληψη
Κατεβάστε τη διακήρυξη
Κατεβάστε τη μελέτη