Δημοπρασία για την εκμίσθωση εκτάσεων Τ.Κ. Σανών

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τ.Κ. Σανών.
Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.