Προκήρυξη δημοπρασίας για τη "Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2015"

  • Print

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2015.


Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.
Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.
Κατεβάστε τη μελέτη εδώ.