Προκήρυξη δημοπρασίας για την "Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2015"

  • Print

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2015

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.

Κατεβάστε τη μελέτη εδώ.