Προκήρυξη δημοπρασίας για την "Προμήθεια ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου 2015"

  • Print

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου 2015

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.

Κατεβάστε τη μελέτη εδώ.