Ανακοίνωση Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Ο.Χ. 1-2015)

  • Print

Ο Δήμαρχος ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πολυγύρου, οκτάμηνης διάρκειας.

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Κατεβάστε το παράρτημα εδώ.