Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια τροφίμων έτους 2015 για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και του ΝΠΔΔ "Αριστοτέλης"
κατεβάστε:
την περίληψη εδώ
τη διακήρυξη εδώ
τη μελέτη εδώ
το έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ