Προμήθεια καυσίμων έτους 2015

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων έτους 2015 για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου, των Νομικών του Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών.

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.

Κατεβάστε τη μελέτη εδώ.