Διακήρυξη για την αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

  • Print

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»

 

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 490.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ).

Στο έργο περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία έργα για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Δ.Κ. Πολυγύρου του Δήμου Πολύγυρου και ειδικότερα έργα διαμόρφωσης αναγλύφου, έργα στεγανοποίησης απορριμματικού αναγλύφου , έργα διαχείρισης βιοαερίου-στραγγισμάτων και περιβαλλοντικής παρακολούθησης, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και υποδομές.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη και την διακήρυξη του έργου.