Διακήρυξη για την προμήθεια υλικών καυσίμων & λιπαντικών

  • Print

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2014

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.

Κατεβάστε τη μελέτη εδώ.