Προκήρυξη δημοπρασίας για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ" για το προσωπικό του Δήμου

  • Print

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ" για το προσωπικό του Δήμου.

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.

Κατεβάστε τη μελέτη εδώ.